Sầm Sơn Corporation

THƯƠNG HIỆU VÀ LOGO SẦM SƠN - NỔI BẬT TẠI TỈNH THANH HÓA TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH NÓI CHUNG 

VÀ TẠI KHU DU LỊCH SẦM SƠN NÓI RIÊNG.

    Công ty Sầm Sơn Corporation là một doang nghiệp kinh doanh Truyền Thông nổi bật nhất tại Sầm Sơn, trong đó công ty sở hữu tới 90% các tên miền về du lịch Sầm Sơn. Lĩnh vực TRUYỀN THÔNG và KINH DOANH KHÁCH SẠN là hai lĩnh vực nổi bật, ngoài ra công ty thực hiện nghiệp vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực khách sạn, xếp hạng tiêu chuẩn cho doanh nghiệp kinh doanh khách sạn... Hỗ trợ và phát triển thương hiệu riêng cho doanh nghiệp và lập chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp.